Background Slider

  1. Menggunakan format yang memasukkan elemen penyoalan khas kepada Fasilitator. Format baharu ini telah digunapakai berkuatkuasa tahun 2013;

                               Persediaan – 5 minit

                               Persembahan  - 20 minit

                               Soal jawab (1 soalan kumpulan & 1 soalan fasilitator – 5 minit

  1. Mengekalkan format sedia ada yang pernah digunakan oleh Universiti Malaysia Terengganu (UMT) (penganjur kali ke-12) & USIM (penganjur kali ke-11)