Background Slider

Terdapat dua (2) kategori projek yang dipertandingkan, iaitu Kategori Pengurusan dan Kategori Teknikal.

a)    Kemudahan peralatan akan disediakan oleh pihak Urus Setia di setiap dewan pertandingan bagi setiap kategori, iaitu:

  1. Tiga (3) unit komputer riba.
  2. Tiga (3) unit projektor LCD.
  3. Empat (4) unit mikrofon.
  4. Tiga (3) unit skrin.

a)    Peserta diminta menjaga keselamatan peralatan sendiri yang dibawa. Urus Setia membenarkan penggunaan komputer riba sendiri sepanjang Konvensyen berlangsung, tetapi tidak akan bertanggungjawab jika terdapat masalah teknikal;

b)    Bagi memudahkan persiapan dibuat, setiap kumpulan diminta untuk mengisi Borang Keperluan Peralatan dan mengemukakan borang yang telah dilengkapkan secara atas talian kepada pihak Urus Setia;